Komend Open Huis: **najaar 2024**

Het Hallehuis organiseert elk voorjaar en najaar een Open Huis. Op deze dag kun je zien en horen wat wonen in het Hallehuis inhoudt. Wij vertellen wat het betekent om in een woongroep te leven en hoe wij daar invulling aan geven binnen onze vereniging.

Je krijgt een rondleiding door de woongroepen, de appartementen en de tuinen. Daarna is er gelegenheid om kennis te maken met de bewoners en vragen te stellen, onder het genot van een kop thee of koffie.

We horen graag of je komt! Je kunt je onderaan inschrijven.

Programma

De ochtend ziet er als volgt uit:

  • 11:00 opening met informatieve introductie over het Hallehuis
  • aansluitend een gezamenlijke rondleiding
  • ruimte voor vragen / inschrijven
  • we sluiten om 13:00

Praktische Info

Adres: Sandenburg 20, 3813 LX  Amersfoort

(Deze straat is slechts voor voetgangers, u kunt uw auto kwijt aan de Queekhoven of Ruigenhof)

Datum: najaar 2024

Tijd: 11:00 – 13:00

Aanmelden