Veelgestelde vragen

Ik zoek een woning, is er bij jullie iets vrij?

Er komen geregeld woningen vrij. Op het moment dat er een woning vrijkomt, gaat de betreffende woongroep in de belangstellendenmap op zoek naar kandidaten die in het profiel passen. Door je in te schrijven kom jij ook in die lijst te staan.

Wat moet ik doen om te wonen in het Hallehuis?

Na inschrijving is het mogelijk dat je gevraagd wordt om bij een woongroep te komen hospiteren. We zoeken mensen die in een woongroep willen wonen en die hier een bijdrage aan willen leveren. Concreet betekent dit dat je actief wordt in een van onze commissies en actief bent in je woongroep. Belangstellenden worden hier dan ook op geselecteerd.

Moet je sociaal of economisch gebonden zijn aan Amersfoort om in het Hallehuis te mogen wonen?

Officieel moet dat inderdaad. Als je hier graag wilt wonen en je komt niet uit de regio, overleg dan met ons.

Is het mogelijk om individuele huurtoeslag te krijgen?

Ja, dat kan conform de normale regelgeving hieromtrent. Zie www.toeslagen.nl voor meer informatie.

Zijn huisdieren toegestaan?

Dat is per woongroep verschillend. Mocht je op gesprek komen, overleg dit dan met je eventuele aanstaande groepsgenoten.

Wat is het Hallehuis?

Het Hallehuis is een Centraal Wonen project in Amersfoort. Het Hallehuis bestaat uit zes woongroepen. Iedere groep heeft een grote woonkeuken en huiskamer. Iedere bewoner (of stel of gezin) heeft een appartement bestaande uit een woon- en slaapkamer.
De (ongeveer 45) bewoners zijn allemaal lid van Vereniging Centraal Wonen Het Hallehuis en leveren hier een bijdrage aan. Dat kan bijvoorbeeld door in de tuinen te werken, onderhoud te doen, een feest te organiseren, bestuurslid te worden, publiciteit te maken of op een andere manier een bijdrage te leveren aan het Hallehuis.

Is er een wachtlijst?

Nee, er is geen wachtlijst. Wel is er een belangstellendenmap. Zie de volgende vraag.

Hoe is de aanmeldings- en toelatingsprocedure?

Als je serieuze belangstelling hebt om hier te komen wonen dan kan je je inschrijven voor onze belangstellendenlijst.
Een aanmeldingsformulier vind je elders op deze website of kan je op verzoek per post worden toegestuurd. Dit formulier komt in de belangstellendenmap.
Wanneer een van de zes woongroepen een nieuwe huisgenoot zoekt, raadplegen ze deze map. Mochten er geen geschikte kandidaten in de map zitten, dan zoekt de woongroep op andere manieren een nieuw lid.
Als jouw verhaal de groep aanspreekt, word je uitgenodigd voor een of meerdere kennismakingsrondes.
Als jullie het wederzijds met elkaar kunnen vinden en je wilt hier daadwerkelijk komen wonen, dan stelt de woongroep je op papier voor aan de rest van het Hallehuis. De overige leden hebben 10 dagen de tijd om aan te geven dat ze een kandidaat niet willen.
Daarna meldt de secretaris van het Hallehuis schriftelijk bij de woningbouwvereniging wie de nieuwe bewoner wordt en kan je met de woningbouwvereniging een afspraak maken over het tekenen van het huurcontract.
Als je hier vervolgens woont, dan komt de penningmeester langs voor de borg en je (inkomensafhankelijke) maandelijkse contributie. Ook komt de voorzitter van de vereniging mee zodat je je kunt inschrijven voor een van de commissies.

Wat is Centraal Wonen?

Centraal Wonen is een manier van wonen waarbij bewoners er voor kiezen om meer met elkaar te delen dan gewone buren doen. Centraal Wonen projecten hebben daarom vaak gemeenschappelijke voorzieningen zoals tuinen, wasmachines, logeerkamers, een ontmoetingsruimte, keukens en dergelijke.

Aan Centraal Wonen wordt op diverse manieren invulling gegeven. Amersfoort kent bijvoorbeeld twee projecten die verschillend van aard zijn. In het Hallehuis in Schothorst wonen zes woongroepen, in de Hof der Toekomst in Kattenbroek heeft men zich niet opgedeeld in groepen.

Hoe kom ik in contact met het Hallehuis?

Per e-mail: mail@hallehuis.nl

Wat kost wonen in het Hallehuis?

Kijk voor een schatting van de kosten bij ‘Appartementen’.

Is er in het appartement de mogelijkheid om te koken?

In iedere basiseenheid is een klein keukenblok. Hier zou je eventueel een elektrisch kookplaatje kunnen neerzetten. Het is niet als kookgelegenheid bedoeld en er is geen afzuiging of gasaansluiting. Daarbij is het te klein om uitgebreid te kunnen kokkerellen. Hiervoor kan je gebruik maken van de ruime keuken in de groepsruimte.

Zijn de appartementen ruim genoeg voor mij en mijn gezin?

In het Hallehuis worden de appartementen bewoond door alleenstaanden, stellen en kleine gezinnen. Bij meer dan twee bewoners, wordt vaker gekozen voor het bij huren van een extra kamer.

Wat is een vijfdagenbriefje?

Het vijf dagen briefje is een notificatie aan alle bewoners van het Hallehuis over de nieuwe gekozen kandidaat. Mocht een bewoner om gegronde reden bezwaar hebben tegen deze kandidaat, bijvoorbeeld door een nare gebeurtenis met deze kandidaat uit het verleden, dan is de bewoner gerechtigd om een bezwaar in te dienen. In de praktijk komt dit zelden tot nooit voor en dient dit briefje slechts als een formaliteit.